Tejarat Karan Sepanta

مجموعه تخصصی ترخیص و حمل نقل بین المللی تجارت سپنتا

پس از یک دهه تجارت و فعالیت بازرگانی بین المللی مدیران ارشد این شرکت در کشورهای خاورمیانه و خاور دور، شرکت تجارت کاران سپنتا به منظور گسترش تجارت بین المللی در ایران در سال 1399 تاسیس شد. دفتر مرکزی این شرکت در شهر تهران واقع گردیده است. این شرکت فعالیت خود را با مدیرعاملی آقای ایرج تابناک از همان سال در امر واردات و صادرات کالا آغاز و بلافاصله پس از گذشت چند ماه با داشتن پرسنلی مجرب و متخصص فعالیت خود را در زمینه تجارت جهانی گسترش داد.

اخبار مهاجرت